Campanyes electorals

campanyes2.pngGestió de la comunicació en campanyes electorals, tan polítiques com d’organitzacions. Serveis d’elaboració de rodes i notes de premsa, continguts per a xarxes socials, redacció de discursos, preparació de debats, planificació de presència en mitjans…