Continguts informatius

Elaboració de continguts informatius per a diversos mitjans de comunicació locals i especialitzats.